15 December, 2016

Aberystwyth, dyma ni’n dod

Mae wedi bod yn uchelgais ers tro i agor siop yn Aberystwyth a rydym yn mynd i wireddu hyn yn 2017. Wedi ei leoli ar Coedlan y Parc, Aberystwyth, bydd ein siop newydd yn un tri llawr, gyda maes parcio aml-lawr yn cynnwys safleoedd i 500 o geir. Fe welwch y ffasiwn diweddaraf yn ein hadran Dillad Menywod, Dillad Dynion, Dillad Plant a Dillad Isaf ynghyd â’n hadran Harddwch a Nwyddau’r Tŷ. Heb anghofio ein Neuadd Fwyd a Caffi M&S gan gynnwys ein Popty, a fydd yn cynnig danteithion melys a chynnyrch sawrus ffres wedi'u pobi yn y siop.
 
Yr oll sydd ei hangen arnom yn awr yw chi, i ddod a’r cyfan yn fyw. Mae gennym amrywiaeth o swyddi i’w cynnig i Gynorthwywyr Cwsmeriaid ar draws ein adrannau gan gynnwys ein Caffi a’n Popty a chyfleoedd cefn llwyfan gan gynnwys Swyddog Iechyd, Diogelwch a Thân, Cynorthwywyr Cyllid a Chynorthwywyr Warws. Yn ogystal, mae gennym cyfleoedd gwych o fewn ein tîm Marchnata Gweledol. Rydym yn siŵr o gynnig rhywbeth sy’n denu eich doniau. Mae’r siop wedi ei leoli ar safle cyfleus i'r dref hefyd, felly mi fydd yn hawdd ein cyrraedd ar droed neu drwy gerbyd personol a thrafnidiaeth gyhoeddus.
 
Edrychwn ymlaen yn benodol i agor y siop hwn gan y bydd yn rhoi’r cyfle i ni wneud rhywbeth arbennig â’r dyluniad.
 
Bydd yr adeilad yn cyfuno'r gorau o'r hen a'r newydd ac yn meddu ar holl nodweddion melin Fictoraidd traddodiadol; er gyda nodweddion a dyluniad modern mewnol.
 
Gall ein rheolwr siop gael y gair olaf, Chris:
 
"Yr wyf wrth fy modd fy mod yn agor M&S Aberystwyth ym mis Mawrth 2017. Bydd y siop yn ganolbwynt hyfryd ar gyfer pob cwsmer a fydd yn ymweld ag Aberystwyth a ni chewch eich siomi gyda’n cynigion a’n cynnyrch gwych a fydd yn addas at bawb. Teimlaf fy mod yn adnabod yr ardal yn dda ar ôl mwynhau nifer o wyliau hapus iawn yma ac mae'n deimlad anhygoel fy mod yn agor M&S yn y dref. Bydd gwasanaethu cwsmeriaid lleol a’r rheini sy’n ymweld â’r ardal yn wych. Bydd y siop yn gyrchfan yng nghanolbarth Cymru ac edrychwn ymlaen i flaenoriaethu’r cwsmer ac i’w rhoi’n ganolbwynt i’n cyflawniadau o fewn y siop.”
 

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio ewch i http://bit.ly/2gS1b4d

............................................................
 
It’s been a long-held ambition to open a store in Aberystwyth and we’re finally going to be able to realise this in 2017. Situated on Park Avenue, Aberystwyth, our new store will have three floors plus a 500-space multi-storey car park. You’ll find the latest fashion in Womenswear, Menswear, Kidswear and Lingerie alongside our Beauty ranges and Homeware. Not to forget our Food Hall and M&S Café including our Bakery offering sweet and savoury products freshly baked in-store.
 
All we need now is you to bring it all to life. We’ll have a range of Customer Assistant roles across our Salesfloor areas including our Café and Bakery, and backstage roles including a Fire, Health & Safety Officer, Finance Assistants and Store Warehouse Assistants. We also have some great opportunities in our Visual Merchandising team. We’re sure to have something to match your talents. We’re going to be located within easy reach of the town too, so it’ll be easy to get to us on foot or by car and public transport.
 
We’re particularly excited by this new store opening as it’s given us the opportunity to do something special with the design. The building will combine the best of the old and the new; it will have all the hallmarks of a traditional Victorian mill yet with a modern in-store design and features.
 
We’ll leave the last word to our store manager, Chris:
 
“I am absolutely thrilled to be opening the M&S in Aberystwyth in March 2017. The store will be a standout centre for all customers shopping in Aberystwyth and we will not disappoint with a great offer and selection for all. Knowing the area well after many years holidaying, it is an amazing feeling that I can open an M&S in the town. To serve customers locally and from further afield on a regular basis is fantastic. The store will be a destination for mid Wales and we look forward to putting the customer at the heart of everything we do in store.”
 
Our vacancies will be ready and live in early January 2017 however If you’re as excited as we are and would you’d like to be part of our new team, you can apply now - click here.
Inside M&S